Política de xarxes socials

Política de xarxes socials


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CAFÈ SALAMBO informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


DADES DE CAFÈ SALAMBÓ:


  • · B60015252

  • · C/ TORRIJOS N° 51 - 08012 - BARCELONA

  • · info@cafesalambo.com

  • · www.cafesalambo.com


L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CAFÈ SALAMBÓ, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.


L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.


CAFÈ SALAMBÓ té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i en cap cas són incorporats a cap fitxer, sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés de l'interessat.


En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant CAFÈ SALAMBÓ, d'acord amb REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, ha de tenir en compte que a causa de la pròpia funcionalitat de les xarxes socials, normalment haurà d'exercir els seus drets davant la pròpia Xarxa Social.


CAFÈ SALAMBÓ realitzarà les següents actuacions:


  • · Accés a la informació pública del perfil.

  • · Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de CAFÈ SALAMBÓ.

  • · Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

  • · Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.


L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.


PUBLICACIONS


L'usuari, una vegada unit a la pàgina de CAFÈ SALAMBO, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CAFÈ SALAMBO es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.


CAFÈ SALAMBÓ no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.


L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.


Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CAFÈ SALAMBÓ, però si que romandran en la Xarxa Social.


CONCURSOS I PROMOCIONS


CAFÈ SALAMBÓ es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.


La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.


PUBLICITAT


CAFÈ SALAMBÓ utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD, de la LOPDGDD i de la LSSI-CE.


No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CAFÈ SALAMBÓ perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.


A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:


  • · Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  • · Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/