Avís Legal

1.Objecte


El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.cafesalambo.com del qual és titular CAFÈ SALAMBÓ.


La navegació pel lloc web de CAFÈ SALAMBÓ li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CAFÈ SALAMBÓ, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.


Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.


L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de CAFÈ SALAMBÓ o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.


Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent CAFÈ SALAMBÓ denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.


2.Identificació


Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent CAFÈ SALAMBÓ denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.


 • · La seva denominació social és: CAFÈS LITERARIOS, S.L.

 • · El seu CIF és: B60015252

 • · El seu domicili social està en: C/ TORRIJOS N° 51 - 08012 - BARCELONA

 • · Inscrita en el Registre Mercantil en el tom 22085, foli 158, fulla B31077, inscripció PRIMERA


3.Comunicacions


Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:


 • · Telèfon: 932186966

 • · Email: info@cafesalambo.com


Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAFÈ SALAMBÓ es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


4.Condicions d'acces i utilització


El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, CAFÈ SALAMBÓ pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.


L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAFÈ SALAMBÓ i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.


L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAFÈ SALAMBÓ i a no emprar-los per a, entre altres:


 • · a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

 • · b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAFÈ SALAMBÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAFÈ SALAMBÓ presta els seus serveis.

 • · c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CAFÈ SALAMBÓ o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

 • · d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAFÈ SALAMBÓ o de tercers.

 • · e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 • · f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 • · g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.


Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CAFÈ SALAMBÓ, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.


En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.


Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de CAFÈ SALAMBÓ, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.


La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.


L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CAFÈ SALAMBÓ i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CAFÈ SALAMBÓ dels seus continguts o serveis.


CAFÈ SALAMBÓ no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.


4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l'accés i la utilització


El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.


CAFÈ SALAMBÓ exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:


 • · a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

 • · b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 • · c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, CAFÈ SALAMBÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.


Així mateix, CAFÈ SALAMBÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAFÈ SALAMBÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAFÈ SALAMBÓ no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.


4.2. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit


En el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a CAFÈ SALAMBÓ identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.


4.3. Publicacions


La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.


5. Propietat intel·lectual i industrial


CAFÈ SALAMBÓ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAFÈ SALAMBÓ. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CAFÈ SALAMBÓ.


L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CAFÈ SALAMBÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CAFÈ SALAMBÓ.


6. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció


CAFÈ SALAMBÓ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.


La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CAFÈ SALAMBÓ té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


La llengua utilitzada serà el castellà.