Política de privacitat

En CAFÈ SALAMBÓ, ens preocupem per la privacitat i la transparència.


A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d'acord amb el que s'estableix pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


Informació bàsica sobre Protecció de dades


 • · Responsable: CAFES LITERARIS, S.L. (CAFÈ SALAMBÓ)

 • · Finalitat: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, si prèviament ha donat el seu consentiment per a aquesta fi.

 • · Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.

 • · Procedència: El propi interessat.


Informació completa sobre Protecció de Dades


1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


 • · CAFES LITERARIOS, S.L. (CAFÉ SALAMBO).

 • · B60015252.

 • · C/ TORRIJOS N° 51 - 08012 - BARCELONA.

 • · 932186966.

 • · info@cafesalambo.com


2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En CAFÈ SALAMBÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, si prèviament ha donat el seu consentiment per a aquesta fi.


3. Per quant temps conservarem les seves dades?


Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir.


4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d'Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.


Consentiment de l'interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


6. Transferències de dades a tercers països


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.


Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


8. Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en CAFÈ SALAMBÓ procedeixen del propi interessat.


Les categories de dades que es tracten són:


 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

 • Informació comercial.


No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).